Balneoterapie je souhrn léčebných postupů, které jsou pod odborným zdravotnickým dohledem aplikovány na lidský organismus. Pomocí přírodních léčivých zdrojů se terapeut snaží o navrácení optimální funkce organismu. Mezi léčivé přírodní zdroje, které se v balneoterapii nejčastěji využívají, patří minerální vody obsahující soli síry, radonu či jódu. Často se tyto minerální vody využívají v balneoterapii k regeneračním koupelím.

TLAČÍTKO PRODEJNA

 

ÚČINKY BALNEOTERAPIE

Balneoterapie má vynikající výsledky při léčbě nejrůznějších nemocí. Zejména pro pohybový aparát je balneoterapie vynikajícím prostředkem pro jeho léčbu a regeneraci. Dále je velmi kladně ovlivňován kardiovaskulární systém, dýchací systém, nervový systém a v neposlední řadě také systém trávicí. Balneoterapie je také hojně využívána pro léčbu diabetes mellitus, dermatologických nemocí, gynekologických a endokrinologických potíží. Dále je možno využít účinky balneoterapie při léčbě onemocnění močových cest, při léčbě obezity a také u stavů po onkologických onemocněních.

 

CÍLE BALNEOTERAPIE

BalneoterapieHlavním cílem balneoterapie je snaha dostat lidský organismus do stavu, kdy je maximálně schopen využít svých samoléčících a samoregulačních vlastností. K tomu je právě využíváno přírodních léčivých zdrojů a rehabilitace, která je nastavena individuálně. Právě tato léčebná péče zvyšuje odolnost proti stresu, zvyšuje obranyschopnost organismu, upravuje látkovou výměnu a hormonální řízení organismu. Balneoterapie celkově pozitivně ovlivňuje lidský organismus a zvyšuje rozsah všech funkčních schopností. Pozitivních výsledků je dosaženo nejen u osob dospělých, ale také u dětských pacientů.

 

ROZDĚLENÍ BALNEOTERAPIE

Balneoterapii dělíme na dva základní druhy. Balneoterapie vnější, kam patří všechny koupele (uhličitá, plynná, syrná, jodová koupel) a balneoterapii vnitřní, kam zařazujeme veškerý pitný režim (pitné kůry), léčebné inhalace a oxygenoterapii. Balneoterapii dále dělíme na další jednotlivé balneoterapie, jako je například klimatoterapie, což je léčba pro udržování a podporu zdraví klimatem. Klima působí na lidský organismus jako komplex faktorů a podle těchto faktorů rozdělujeme tuto balneoterapii na další 4 druhy:

Aeroterapie - léčba vzduchem a plyny
Helioterapie - léčba využívající slunečního záření
Tallasoterapie - léčba za pomocí mořského klimatu
Speleoterapie - léčba využívající jeskyním klima

 

BALNEOTERAPIE V GYNEKOLOGII

Balneoterapie je v dnešní době čím dál tím více využívána v gynekologii. Gynekologie využívá balneoterapie především prostřednictvím lázeňských metod jako jsou na příklad uhličitá koupel, při které se využívají koupele v přírodní léčivé vodě o teplotě 32 až 34 °C s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Další velice častou terapií je jodobromová koupel, což je koupel v přírodní léčivé vodě s vyšším obsahem jodidů a jódu o teplotě okolo 40 °C. Balneoterapie v gynekologii využívá k léčbě také tzv. vaginální irigaci, kde se využívá blahodárných účinků přírodní léčivé vody k výplachu pochvy.

Gynekologická plynová koupel je další terapie kdy pacientka sedí na aplikačním zařízení, připomínající bidet, do něhož neustále přitéká přírodní léčivý plyn s obsahem oxidu uhličitého, který je těžší než vzduch a má velice podobné vlastnosti jako voda, tj. vytváří hladinu a přetéká. Že balneoterapie není pouze o koupelích dokazuje pitná léčba, kdy pacientka pije předepsané množství přírodní léčivé vody z předepsaného pramene pravidelně a po delší dobu během lázeňské léčby.

 

CÍLE BALNEOTERAPIE

BalneoterapieCíle balneoterapie a lázeňské léčby obecně je maximální využití přírodních léčivých zdrojů a dostat pomocí vhodné rehabilitace organismus do stavu, ve kterém dokáže na plno využít svoje samoregulační a samoléčící schopnosti. Balneoterapie přispívá k odolnosti vůči stresům, vytváří obranyschopnost organismu, reguluje a stimuluje funkci autonomní nervové soustavy, upravuje hormonální a látkové řízení organismu a hlavně zvyšuje rozsah všech funkčních schopností celého našeho organismu. Pozitivních výsledků balneoterapie se dosahuje během léčení v lázních nejen u dospělých klientů, ale také u dětí.

INDIKACE BALNEOTERAPIE

-    Onemocnění trávícího aparátu
-    Poruchy metabolismu a výživy
-    Onemocnění pohybového aparátu
-    Kožní nemoci a stavy po popálení
-    Onemocnění dýchacího systému
-    Gynekologické potíže
-    Neurologické onemocnění

 

KONTRAINDIKACE BALNEOTERAPIE

-    Všeobecné onemocnění v akutním stavu
-    Epilepsie
-    Stavy po trombóze ( 3 měsíce po odeznění nemoci )
-    Gravidita
-    Opakované krvácení různých typů
-    Nádorový proces
-    Narkomanie a alkoholizmus